Anti-Abuse Netwerk officieel van start met manifest voor een veiliger internet

| Anti-Abuse Netwerk | 3 min | 16 juli 2020 11:00
Copyright: Anti-Abuse Netwerk
Het Anti-Abuse Netwerk, een samenwerking tussen ondernemers, onderzoekers, (non-profit) dienstverleners en overheidsfunctionarissen, is vandaag officieel van start gegaan en lanceert het manifest voor een veiliger internet. De initiatiefnemers, die vanuit hun maatschappelijke positie intensief betrokken zijn bij het digitale fundament van de Nederlandse economie, zorgen voor een snellere informatiedeling over abuse om zo de Nederlandse digitale weerbaarheid te versterken. 

Het Anti-Abuse Netwerk is een samenwerkingsverband tussen internetproviders, brancheorganisaties, IT-dienstverleners, datacenters, belangenorganisaties en de overheid. De personen en organisaties achter het Anti-Abuse Netwerk werken dagelijks aan een veilige en betrouwbare Nederlandse ICT-infrastructuur voor alle Nederlanders. Ze zijn trots op de netwerken die voor iedereen het internet toegankelijk maken.

Risico’s digitale weerbaarheid

Ondanks dat we in Nederland beschikken over een uitstekende internetinfrastructuur en vrijwel iedereen toegang heeft tot digitale diensten en informatie, zijn er nog wat obstakels te overwinnen. 

Het is niet mogelijk om de risico’s die samenhangen met de digitale samenleving met alleen preventieve maatregelen weg te nemen. Om de weerbaarheid te versterken, is het noodzakelijk om organisaties en consumenten gericht te informeren over zaken die (mogelijk) niet goed zijn. Het kan hierbij gaan om misbruik van online faciliteiten, de activiteiten van cybercriminelen of de aanwezigheid van kwetsbaarheden. Organisaties die deze onveilige situaties kunnen oplossen, beschikken vaak niet over de juiste en meest recente informatie. Onvolledige en te late informatievoorziening is vaak de reden waarom aanvallen, dreigingen en kwetsbaarheden niet goed worden afgeslagen en opgelost. 

Door het slimmer delen van informatie tussen organisaties kan het Anti-Abuse Netwerk de gehele samenleving nog beter weerbaar maken tegen alle bedreigingen en aanvallen in het digitale domein. Om dat te bereiken moeten bedrijfsleven, overheid, de non-profitsector en de wetenschap de samenwerking verder verbeteren. Vanuit deze gedachte hebben de initiatiefnemers van het Anti-Abuse Netwerk de handen ineengeslagen. De organisatie besloten samen te werken om zo de digitale weerbaarheid in onze samenleving te verbeteren door internetmisbruik effectiever te bestrijden.

Drie werkgroepen

Binnen het Anti-Abuse Netwerk zijn de gezamenlijke activiteiten verdeeld in drie werkgroepen. De eerste groep bepaalt schematisch welke informatie in welke volgorde welke partijen moet bereiken. De tweede groep stelt vast welke entiteiten een bijdrage kunnen leveren en welke knelpunten overwonnen moeten worden om een veiliger internet te realiseren. Vanuit de waarde die het Anti-Abuse Netwerk hecht aan transparantie richt de derde werkgroep zich op duidelijke communicatie rondom internetmisbruik.

Aangesloten organisaties

De initiatiefnemers van het manifest werken elke dag hard om voor iedereen een veilige online wereld mogelijk te maken. Het Anti-Abuse Netwerk staat open voor personen en organisaties die een concrete bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de online veiligheid. Inmiddels sloten meer dan twintig organisaties zich bij Anti-Abuse Netwerk aan en de verwachting is dat dit aantal het komende jaar nog verder toeneemt.

Onder de initiatiefnemers bevinden zich Abuse Information Exchange, Connect2Trust, Cyberveilig Nederland, Deloitte, Digital Trust Center (DTC), DIVD - Dutch Institute for Vulnerability Disclosure, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, Expertisebureau Online Kindermisbruik, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, NLdigital, Politie, Schuberg Philis, Stichting AbuseIO, Stichting DHPA (Dutch Hosting Provider Association), Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL), SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland), Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP), TU Delft, Vereniging ISPConnect, Vereniging van Registrars.

Hoe vind je dit artikel?


Geef jij de eerste rating?

Content op basis van interesse of taal liever niet meer zien? Ga dan naar settings om eenvoudig je voorkeuren in te stellen.

Deel dit item
Over Anti-Abuse Netwerk
Het Anti-Abuse Netwerk is een breed samenwerkings netwerk van internet gerelateerde organisaties die werkt vanuit de overtuiging dat een veiliger internet begint bij de aanpak van internet veiligheidsproblemen door hen die er wat aan kunnen doen.
Meer over Anti-Abuse Netwerk
Disclaimer
Dit item is verkregen via óf is gebaseerd op een externe bron en valt daarmee buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Als het item een (gedeeltelijke) vertaling is van het origineel, dan is bij eventuele verschillen in betekenis het originele item leidend.
20191030103431.png
Conference by app developers, for app developers!
20191030100036.png
Voor professionals met passie voor digitale revolutie!
20200608191257.png
Dé leukste website op het gebied van zorg in Nederland
20200707165104.png
Meer meisjes en vrouwen in bèta, techniek en IT
20191029200614.jpg
Drive value with data
20191030101402.jpg
De grootste Nederlandse site over Android
© 2019-2021, alle rechten voorbehouden.
TechVisor
Het vizier op de tech industrie.