Finance krijgt prominentere positie in veranderende wereld

| Workday | 4 min | 26 november 2020 11:34
Copyright: Workday
De COVID-19-pandemie versnelt de digitale transformatie van Nederlandse organisaties. Daarbij heeft de financiële afdeling in de afgelopen acht maanden een prominentere positie gekregen bij de strategische besluitvorming. Organisaties verwachten dat de pandemie een blijvend effect heeft op de digitalisering van hun activiteiten en zien dat de transformatie van finance in een hogere versnelling is gezet.

Dat zijn conclusies uit ‘Finance in the Digital Era’, het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met Workday, PLUC!, Agium, Finance on a Mission en het Finance Transformation Forum, naar de staat van de transformatie van finance binnen organisaties. Voor het onderzoek werden in het tweede en derde kwartaal van dit jaar rondetafelgesprekken gevoerd met meer dan 80 CFO’s, financieel directeuren en financieel transformatie leiders van middelgrote en grote organisaties en werden meer dan 170 financiële professionals uit het hogere kader digitaal bevraagd.

Oplossen dagelijkse issues vergt minder tijd

Vorig jaar werd dit onderzoek naar de rol van finance binnen organisaties en de staat van de finance-transformatie ook uitgevoerd. De uitkomsten van beide onderzoeken laten een duidelijke impact van COVID-19 op de digitale transformatie zien. Fysieke bijeenkomsten zijn nu nauwelijks mogelijk. Het aandeel digitale bijeenkomsten van finance is dan ook met maar liefst 50 procentpunten gestegen (2019: 45% - 2020: 95%). De deelname van finance aan cross-functionele teams ging tegelijkertijd van 44% naar 92%. De betrokkenheid van de financiële afdelingen bij strategische digitale initiatieven nam toe van 40% (2019) naar 53% (2020). Kennelijk wordt de input van finance nu meer dan voorheen van belang gevonden. Wat verder opvalt: vorig jaar werd duidelijk dat de aandacht van finance nog vooral uitgaat naar het oplossen van dagelijkse issues. Slechts 18% zei bezig te zijn met innovatie door digitale transformatie. Nu lijkt er meer tijd te worden besteed aan die digitale transformatie: 24% zegt daar aandacht aan te besteden. Een bedreiging voor verdere digitale transformatie zijn inflexibele ‘legacy’-systemen. Die vertragen de digitale transformatie in veel organisaties, onder meer vanwege de hoge kosten voor onderhoud en de gebrekkige mogelijkheden om data samen te brengen en daar nieuwe en actuele inzichten uit te verkrijgen.

Financiële kernactiviteiten veel belangrijker

Ruim een derde van de respondenten (37%) zegt dat de rol en positie van finance dit jaar prominenter zijn geworden. De aanleiding daarvoor is volgens de CFO’s en financieel directeuren dat door de pandemie een aantal financiële kernactiviteiten (extreem) belangrijk is geworden voor organisaties. Met name het belang van scenario-analyse (76% vindt dat (extreem) belangrijker), cash- en liquiditeitsbeheer (72%) en businesscase-analyse (66%) is substantieel toegenomen.
Uit het onderzoek blijkt verder dat de samenwerking van finance met andere afdelingen een kritische succesfactor is; niet alleen in deze disruptieve tijden, maar voor de gehele finance-transformatie. Finance zal in nauwe samenwerking met de andere afdelingen de cijfermatige basis moeten leveren voor strategische beslissingen en realistische prognoses. De noodzakelijke flexibiliteit en wendbaarheid (agility) van organisaties zijn volgens de respondenten in belangrijke mate afhankelijk van de mate van samenwerking van finance met andere afdelingen.

Opvallend, maar niet verrassend

“De resultaten uit het onderzoek zijn opvallend, maar voor ons niet verrassend”, zegt Henry Barenholz, country manager Nederland bij Workday. “In de gesprekken die we dagelijks voeren met CFO’s en financieel directeuren krijgen we dezelfde feedback: het belang van finance voor de organisatie en business neemt toe. Die ontwikkeling zagen we al langer, maar die is door COVID-19 in een stroomversnelling geraakt. Overal en altijd kunnen beschikken over actuele en eenduidige financiële data en inzichten – ook als medewerkers op afstand werken - biedt organisaties de mogelijkheid om snel gefundeerde strategische beslissingen te nemen. Dat is in deze periode van levensbelang. Nu is het zaak om die sterkere positie van finance vast te houden.”

Henry Barenholz voegt daaraan nog toe: “In turbulente tijden als deze, maar ook na de pandemie, is het noodzakelijk dat de financiële (en HR-) processen en data toegankelijk, inzichtelijk, actueel en correct zijn. Dankzij het eenduidige en veilige cloudsysteem van Workday voor finance en HR, kunnen medewerkers vanaf elke plek samenwerken met andere afdelingen en is een organisatie veel beter in staat om snel in te spelen op ontwikkelingen, hoe disruptief die ook zijn.”

Belangrijke resultaten van Finance in the Digital Era:
  • 92% zegt dat finance nu deel uitmaakt van cross-functionele teams (2019: 44%).
  • Bij 53% van de strategische digitale initiatieven is finance betrokken (2019: 40%).
  • 56% van de organisaties verwacht meer te investeren in digitalisering.
  • Bij 37% van de organisaties heeft de financiële afdeling een belangrijkere rol gekregen.
  • Meest gebruikte digitale technologieën: cloudtechnologie (59%), geautomatiseerde rapportages (58%), data analytics (55%), visualisatiesoftware (37%). Artificial intelligence (15%) en blockchain (3%) worden mondjesmaat toegepast.

Hoe vind je dit artikel?


Geef jij de eerste rating?

Content op basis van interesse of taal liever niet meer zien? Ga dan naar settings om eenvoudig je voorkeuren in te stellen.

Deel dit item
Over Workday
Workday is een toonaangevende leverancier van enterprise-cloudapplicaties voor finance en human resources, die klanten helpen zich aan te passen aan en te ontwikkelen in een veranderende wereld. Workday applicaties voor financieel management, human resources, planning, spend management en analytics zijn door duizenden organisaties wereldwijd, van middelgrote organisaties tot de Fortune 50 companies in bijna elke sector, in gebruik.
Workday, Inc. Alle rechten voorbehouden. Workday, het logo van Workday, VIBE, VIBE Central en VIBE Index zijn geregistreerde merken van Workday, Inc., sommige geregistreerd in de United States en elders. Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve houders.
Meer over Workday
Disclaimer
Deze content is verkregen via óf is gebaseerd op een externe bron en valt daarmee buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Als de content een (gedeeltelijke) vertaling is van het origineel, dan is bij eventuele verschillen in betekenis de originele content leidend.
20200707165104.png
Meer meisjes en vrouwen in bèta, techniek en IT
20191029200614.jpg
Drive value with data
20191030103431.png
Conference by app developers, for app developers!
20200608191257.png
Dé leukste website op het gebied van zorg in Nederland
20191030100036.png
Voor professionals met passie voor digitale revolutie!
© 2019-2022, alle rechten voorbehouden.
TechVisor
Het vizier op de tech industrie.