RobotWise haalt bijna 900.000 euro aan overheidssubsidies op voor scholen

| RobotWise | 3 min | 12 januari 2021 14:55
Copyright: RobotWise
RobotWise, de organisatie die zich richt op talentontwikkeling met behulp van sociale educatieve robots, heeft het afgelopen jaar bijna 900.000 euro aan overheidssubsidies opgehaald voor scholen, via het programma Gelijke Kansen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De subsidies kunnen door de scholen gebruikt worden voor het aanbieden van lesprogramma’s van RobotWise aan leerlingen, inclusief trainingen voor leerkrachten en de benodigde leermiddelen. Deze lesprogramma’s zijn erop gericht om leerlingen belangrijke sociale skills bij te brengen, met behulp van sociale robots en speciaal ontwikkelde lessen.

Het afgelopen jaar konden scholen via het programma Gelijke Kansen subsidies aanvragen voor lesprogramma’s gericht op leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het doel is om doorstroom van deze leerlingen van het primair naar het voortgezet onderwijs te verbeteren. Daarbij gaat het om leerlingen die het risico lopen dat ze niet goed aansluiten op vervolgonderwijs. Deze leerlingen hebben wel degelijk de potentie om verder te leren, maar hebben – vergeleken met leeftijdsgenoten – minder kansen. Bijvoorbeeld kinderen van ouders met een lager opleidingsniveau, maar ook kinderen die speciaal onderwijs volgen.

Subsidie-aanvragen op basis van no-cure, no-pay

Omdat subsidiemogelijkheden niet altijd bekend zijn bij scholen en het aanvragen een complexe aangelegenheid is, besloot RobotWise om scholen hierbij te helpen, op basis van een no-cure, no pay-basis. Dit gebeurde in samenwerking met Maze Subsidies. In mei 2020 werden de eerste contacten gelegd met basisscholen door heel Nederland, die vervolgens werden gematcht met middelbare scholen. Op 29 oktober 2020 kregen de scholen bericht of hun subsidie-aanvraag was toegekend.

In totaal is via deze weg bijna 900.000 euro aan onderwijssubsidies toegekend aan 40 scholen, die zij in 2021 onder andere kunnen besteden aan RobotWise lesprogramma’s, aan het coachen en opleiden van leerkrachtenteams en aan de aanschaf van robots voor de klassen. De eerste scholen starten al in januari met de eerste RobotWise training en met het bijbehorende lesprogramma, zodat zij deze programma’s uiteindelijk zelfstandig kunnen geven aan leerlingen.

“Wij zijn bijzonder blij dat de subsidie Doorstroom PO-VO aan ons is toegekend. Dankzij deze subsidie kunnen we onze docenten en leerlingen een uitdagend extra hulpmiddel aanbieden, via de didactische werkwijze van RobotWise. Aandacht voor motivatie, samenwerken en maatwerk, met educatieve robots als hulpmiddel, is voor onze leerlingen extra belangrijk. Zo leren zij nieuwe vaardigheden, met een positieve ervaring en met veel leerplezier. Daarmee zijn ze beter voorbereid op de snel veranderende arbeidsmarkt”, zegt Merel Schulte, Orthopedagoog Pi-scholen, onderdeel van Levvel, de organisatie die kinderen, jongeren en (pleeg)gezinnen in lastige situaties weer op weg helpt.

Talentontwikkeling met robots: 900 leerlingen en ruim 100 leerkrachten

In totaal gaan dit jaar ongeveer 900 leerlingen en ruim 100 leerkrachten door heel Nederland kennismaken met de didactische werkwijze van RobotWise. Daarbij worden robots als middel ingezet om (meta)cognitieve vaardigheden, ‘21st Century Skills’ en taal- en rekenvaardigheid te vergroten. De scholen worden tijdens het gehele traject begeleid door RobotWise, van het trainen van de leerkrachten en de lessen in groep 8 en in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs, tot aan de verantwoording van de projecten. De scholen kunnen er voor kiezen om de benodigde educatieve robots aan te schaffen of te huren bij de leverancier. Daarmee hebben ze de mogelijkheid om de projecten te continueren of uit te breiden naar andere klassen, ook na het schooljaar 2021/2022.

Hoe vind je dit artikel?


Geef jij de eerste rating?

Content op basis van interesse of taal liever niet meer zien? Ga dan naar settings om eenvoudig je voorkeuren in te stellen.

Deel dit item
Over RobotWise
RobotWise ontwikkelt en biedt sociale educatieve robot (les)programma’s voor alle typen onderwijs, het bedrijfsleven en jeugdhulp. Wij richten ons op talentontwikkeling met robots als hulpmiddel, waarbij ‘Socializing through technology’ de rode draad. 
Meer over RobotWise
Disclaimer
Dit item is verkregen via óf is gebaseerd op een externe bron en valt daarmee buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Als het item een (gedeeltelijke) vertaling is van het origineel, dan is bij eventuele verschillen in betekenis het originele item leidend.
20191030100036.png
Voor professionals met passie voor digitale revolutie!
20200707165104.png
Meer meisjes en vrouwen in bèta, techniek en IT
20191030103431.png
Conference by app developers, for app developers!
20200608191257.png
Dé leukste website op het gebied van zorg in Nederland
20191029200614.jpg
Drive value with data
20191030101402.jpg
De grootste Nederlandse site over Android
© 2019-2021, alle rechten voorbehouden.
TechVisor
Het vizier op de tech industrie.