Zorginstellingen in regio Haaglanden bundelen krachten om registratielast voor nazorg van patiënten terug te dringen!

Snellere en gestructureerde informatieoverdracht moet leiden tot betere zorg

| Transmurale Zorg Haaglanden | 3 min | 14 april 2021 10:07
Copyright: Transmurale Zorg Haaglanden
Om goede zorg aan de patiënt te kunnen leveren en de kwaliteit van overdracht te verbeteren hebben alle ziekenhuizen en VVT-instellingen (Verpleeg-en Verzorgingshuizen en Thuiszorginstellingen) in de regio Haaglanden een unieke stap in de samenwerking gezet. De gehele regio gaat, voor de nazorg van patiënten die ontslagen zijn uit het ziekenhuis, gebruik maken van het transfersysteem van ZorgDomein. De verwachting is dat dit dubbele dossiervoering voorkomt, de registratielast gaat verminderen en zal leiden tot betere zorg richting de patiënt.

Goede gegevensuitwisseling draagt bij aan de juiste zorg op de juiste plek. Tot dusver hanteerden ziekenhuizen en VVT-instellingen verschillende transfersystemen waardoor er in de praktijk allerlei gegevens handmatig werden overgetypt. Dit maakte het tijdrovend en foutgevoelig. Karen Raateland, zorgmanager patiëntenlogistiek van het Haaglanden Medisch Centrum, is enthousiast over de efficiencyslag die gemaakt wordt met de keuze voor ZorgDomein. “We zien dat de (transfer) verpleegkundigen minder tijd kwijt zijn met de aanvragen doordat ze in één systeem werken. Daarnaast zien we een flinke afname in het telefoonverkeer vanuit de verpleegafdelingen omdat het transferproces nu voor iedereen binnen het ziekenhuis inzichtelijk is.” Jet Bavelaar, unithoofd bureau opname van het HagaZiekenhuis stipt de samenwerking aan. “De crux van de implementatie van ZorgDomein zat in het op één lijn krijgen van alle partijen. Dat is in de regio altijd een uitdaging, maar het is in dit project goed gelukt.”


Klaas Smilde, bestuurder van Respect is trots op de regio. “Het laat zien dat, ook al is de regio van nature versnipperd, we gezamenlijk denken vanuit het belang van de patiënt. De patiënt is erbij gebaat, dat de gehele keten zodanig is ingericht dat relevante gegevens snel, correct en volledig worden gedeeld. Door te kiezen voor een eenduidig systeem van gegevensuitwisseling verbeteren we de kwaliteit van zorg. Hiermee laten we als regio zien dat we intenties om kunnen zetten in daden.” De besluitvorming om als regio voor één gezamenlijk transfersysteem te kiezen is het voorbeeld van samenwerking om de administratie lastendruk te beperken. Binnen dit samenwerkingsverband, waarin alle zorgsectoren van de regio zijn vertegenwoordigd, hebben partijen allen een bijdrage geleverd om tot deze succesvolle prestatie te komen.

In de voorbereiding op het kiezen van één transfersysteem is veel aandacht geschonken aan het werkproces en de transmurale werkafspraken. Hierbij stond de uitwisseling binnen de driehoek ziekenhuis, VVT en huisarts centraal. Op basis hiervan zijn de samenwerkende partijen tot een standaard set van informatie gekomen. Dit heeft ertoe geleid dat veel standaard informatie zoals de woonsituatie, gezinssamenstelling, lengte, gewicht en BMI van de patiënt automatisch vanuit de ziekenhuis systemen worden meegenomen in het plaatsingsverzoek. Arnold van Halteren, directeur van de Stichting Transmurale Zorg Haaglanden is verheugd met de procesverbeteringen. “Het mooie is dat we de knelpunten in kaart brengen die de zorgverleners ervaren om deze vervolgens aan te scherpen en te verbeteren. Dit geeft onze zorgverleners het gevoel dat we samen echt stappen maken. In dit licht bezien is de ontwikkeling naar gestandaardiseerde gegevensuitwisseling een grote noodzaak. Ik vind het mooi om te zien dat we als regio zo’n stap durven te zetten.”

Hoe vind je dit artikel?


Geef jij de eerste rating?

Content op basis van interesse of taal liever niet meer zien? Ga dan naar settings om eenvoudig je voorkeuren in te stellen.

Disclaimer

Dit item is verkregen via óf is gebaseerd op een externe bron en valt daarmee buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Als het item een (gedeeltelijke) vertaling is van het origineel, dan is bij eventuele verschillen in betekenis het originele item leidend.
20191030103431.png
Conference by app developers, for app developers!
20191030100036.png
Voor professionals met passie voor digitale revolutie!
20200608191257.png
Dé leukste website op het gebied van zorg in Nederland
20191030101402.jpg
De grootste Nederlandse site over Android
20191029224512.jpg
Het no-nonsense internetbureau
20191029200614.jpg
Drive value with data
20200707165104.png
Meer meisjes en vrouwen in bèta, techniek en IT
© 2019-2021, alle rechten voorbehouden.
TechVisor
Het vizier op de tech industrie.