Drie bedenkingen rond technologie die de hybride werkomgeving zullen vormgeven

Het tijdperk van vijf dagen per week op kantoor, van 9 tot 5 is verleden tijd

| Barco | 5 min | 19 augustus 2021 14:11
Exclusief
De pandemie heeft een grote impact op de manier we werken en waar. Het tijdperk van vijf dagen per week op kantoor, van 9 tot 5 is verleden tijd: in een hybride werkomgeving wisselen werknemers af tussen werkplekken op kantoor, thuis of elders, in functie van hun noden en schema.

Hybride werk wordt steeds meer aanvaard en vormt in menig opzicht een keerpunt in de industrie. Overheden en bedrijfsleiders sporen hun werknemers nu weer aan om frequenter naar kantoor terug te keren, maar velen voelen zich hier nog oncomfortabel bij of zijn nog niet klaar om de huidige situatie op te geven: thuiswerken verloopt namelijk efficiënt én biedt bovendien flexibiliteit en comfort. Als gevolg hiervan ervaren bedrijfs- en IT-leiders meer druk dan ooit om tools en oplossingen te identificeren die passen bij de variabele behoeften van werknemers, die tegelijk ook hun eigen toekomstige ontplooiing bevorderen.

Deze transitie heeft intussen al aangetoond dat organisaties wendbaar moeten blijven, betrokken moeten zijn bij hun werknemers en open moeten staan voor veranderingen. Het is hierbij essentieel te evalueren hoe technologie de nieuwe hybride context kan ondersteunen om de twee werkstijlen – kantoor en thuis – te koppelen tot dé beste manier om de productiviteit te stimuleren en de nood aan ondersteuning mogelijk te maken. Organisaties die er optimaal in slagen om technologie in te zetten om de grootste behoeften van hun personeel te begrijpen en hierop in te spelen, hun bezorgdheden te verzachten en hun flexibiliteit te omarmen, maken de grootste kans om te slagen in de wereld van het nieuwe werk.

Wij lanceren alvast drie bedenkingen over de manier waarop technologie de hybride werkomgeving vorm zal geven, met mogelijke invalshoeken voor het debat tussen werkgevers en werknemers over de hybride strategie.

Laptops en personal devices zijn essentiëler dan ooit

In de voorbije 18 maanden is meer dan ooit bevestigd hoe cruciaal onze laptops en 'personal devices' zijn voor ons dagelijkse professionele succes. Deze technologieën zijn niet alleen essentieel voor het afronden van opdrachten en voor contentbeheer: ze zijn op diverse manieren onze link voor overleg met collega’s geworden. Meetings vinden nu plaats in virtuele vergaderlokalen en op UC-platformen (unified communication). Naar schatting zou meer dan driekwart van de werknemers zich niet kunnen voorstellen zonder hun laptop te werken.

Gezien die (her)ontdekte band met hun pc's is het nagenoeg ondenkbaar dat dit vertrouwen in laptops en laptopgestuurde communicatie zal vervagen in de hybride omgeving. Voor bedrijfsleiders is het nu een kwestie van hun medewerkers (thuis of op kantoor) te stimuleren om hiermee zelfs méér te doen.
Werknemers hebben de eenvoudige connectiviteit en het navigatiegemak van de meest populaire vergaderopties (zoals Teams, Zoom of Webex) leren waarderen: een hele vooruitgang tegenover de soms complexe bekabelde netwerk- en connectiviteitsuitdagingen van de klassieke vergaderzalen. Wie terugkeert naar kantoor, huivert voor het frustrerende gesukkel waardoor vergaderingen vaak niet op tijd kunnen beginnen.

Bedrijfsleiders kunnen hiermee komaf maken door hun virtuele collaborativiteit te upgraden. Tegenwoordig maken sommige platforms automatisch verbinding met de laptops van gebruikers om zo vooraf bepaalde instellingen voor meetingrooms en randapparatuur in te schakelen en ondersteuning te bieden voor alle virtuele meetinghubs die we intussen kennen. Laptopgebruikers wandelen de ruimte binnen en kunnen meteen starten, zonder technisch gepruts of connectiviteitsgedoe.

Om deze tekortkomingen te verhelpen, zouden bedrijfsleiders moeten overwegen hun mogelijkheden voor virtuele samenwerking te verbeteren. Sommige platforms maken verbinding met de laptops van gebruikers om automatisch vergaderruimten en -apparatuur in te stellen onder vooraf bepaalde voorwaarden, en ondersteunen zo de virtuele vergadercentra die we kennen. Hierdoor kunnen gebruikers de ruimte binnengaan en aan de slag gaan zonder dat uitgebreide connectiviteit of technische setup nodig is.

Hybride is in feite ontstaan uit Video

Weet je nog hoe je met je collega's vocht voor dat felbegeerde videoconferencelokaal!? De omschakeling naar telewerk heeft aangetoond dat succesvol, met video ondersteund overleg overál kan plaatsvinden, als er maar laptopschermen zijn.

Videoconferencing zal de basis blijven van de succesrijke hybride samenwerking: overleg en afspraken zullen in de toekomst wellicht verlopen volgens een mix van fysieke en tele-ontmoetingen tussen deelnemers. Organisaties kunnen zich hierop voorbereiden door ervoor te zorgen dat hun mensen aan weerszijden video-paraat zijn. Als de recentste maanden ons iets geleerd hebben, is het wel dat élk fysiek vergaderlokaal een videoconferencelokaal kan worden. Bedrijven kunnen draadloze connectiviteit implementeren samen met betere schermen, microfoons en camera's als aanvulling op de laptopafhankelijkheid van hun medewerkers.

Verder heeft video ingegrepen in de manier waarop sommige werknemers hun werk uitvoeren. Voor klantrelaties en verkooppresentaties had je vroeger grote conferencerooms nodig; vandaag kunnen ze op afstand plaatsvinden. Deze aanpak van afspraken kan in de toekomst zelfs de norm worden, gezien bedenkingen inzake gezondheid, budget en minder reisverkeer. Organisaties kunnen hun medewerkers alle slaagkansen geven met een technologie-upgrade, ongeacht waar ze zich bevinden. Alles komt hiervoor in aanmerking: van een beter audio- en videovermogen in klant- en presentatiecentra tot het uitrusten van het thuiskantoor met dezelfde randapparatuur als in het bedrijf, met het oog op optimale kwaliteit voor hun verkoopgesprekken.

Strijden met gelijke wapens

Een van de belangrijkste overwegingen én uitdagingen bij de overgang naar hybride werk is het vermijden van een 'tweederangs'-gevoel bij de telewerkers. Motiverende gesprekken op kantoor of ontmoetingen in elkaars fysieke aanwezigheid zijn weliswaar niet te evenaren in de virtuele wereld, maar telewerkers willen desondanks niet het gevoel krijgen dat ze opzijgeschoven worden bij essentiële beslissingen of dat hun werk minder belangrijk wordt ingeschat dan dit van hun collega's op kantoor.

Technologie kan helpen om deze kloof te overbruggen: thuiswerkers kunnen perfect uitgerust worden en zich hierdoor comfortabel en zelfverzekerd voelen. Vóór de pandemie hadden tele-deelnemers aan vergaderingen het soms moeilijk om het juiste 'venster' te vinden om hun ideeën te delen of om gelijke tred te houden met ‘live’ commentaren of met schermcontent die binnen het vergaderlokaal.

circuleerden. Dankzij collaboratieve technologieën kunnen alle deelnemers ideeën oppikken en uitwisselen via een virtueel blackboard, annotatie en stemming. Geen kennis gaat verloren of wordt over het hoofd gezien; elke deelnemer weet dat hij/zij gehoord wordt.

De hybride werkplek is dynamisch. Uitzicht en structuur kunnen variëren volgens bedrijf, team of sector. Het is echter duidelijk dat de technologie niet langer zomaar een functioneel aspect van de werkdag is: ze kan nu het verschil maken bij de rekrutering, het behouden en het motiveren van medewerkers. Deze transitie biedt nieuwe opportuniteiten om te herbekijken hoe de ideale werkplek van de toekomst er zal uitzien. Door personeelsbehoeften te linken met innovatieve oplossingen kunnen organisaties hun mensen empoweren om het beste van zichzelf te geven, om het even hoe zij zichzelf organiseren voor hun werk.
Auteur: Michaël Vanderheeren, Product Management Director Meeting Experience bij Barco

Alle artikelen

Hoe vind je dit artikel?


Geef jij de eerste rating?

Content op basis van interesse of taal liever niet meer zien? Ga dan naar settings om eenvoudig je voorkeuren in te stellen.

Deel dit item
Over Barco
Barco ontwikkelt technologie die meer biedt dan beeld alleen: door visualisatie- en samenwerkingsoplossingen kunnen klanten als team werken, inzichten delen en hun publiek fascineren. De focus ligt op drie kernmarkten: Enterprise (van controlekamers tot vergaderzalen en kantoorruimtes), Healthcare (van de radiologieafdeling tot de operatiekamer) en Entertainment (van cinemazalen tot live-evenementen).
Meer over Barco
Disclaimer
Deze content is verkregen via óf is gebaseerd op een externe bron en valt daarmee buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Als de content een (gedeeltelijke) vertaling is van het origineel, dan is bij eventuele verschillen in betekenis de originele content leidend.
20200707165104.png
Meer meisjes en vrouwen in bèta, techniek en IT
20191030103431.png
Conference by app developers, for app developers!
20200608191257.png
Dé leukste website op het gebied van zorg in Nederland
20191029200614.jpg
Drive value with data
20191030100036.png
Voor professionals met passie voor digitale revolutie!
© 2019-2022, alle rechten voorbehouden.
TechVisor
Het vizier op de tech industrie.