RobotWise helpt scholen opnieuw bij het aanvragen van overheidssubsidies: ruim 700.000 euro opgehaald

Nu ook subsidies aangevraagd voor leerlingen die achterstanden hebben opgelopen door de coronapandemie

| RobotWise | 3 min | 12 oktober 2021 10:40
Copyright: RobotWise
Na een succesvol initiatief in 2020 heeft RobotWise, de organisatie die zich richt op talentontwikkeling met behulp van sociale educatieve robots, opnieuw scholen geholpen bij het aanvragen van overheidssubsidies. Inmiddels is ruim 700.000 euro aan subsidies toegezegd. Deze subsidies worden beschikbaar gesteld via het programma Gelijke Kansen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Naast de Doorstroomsubsidies zijn nu ook subsidies aangevraagd voor leerlingen die achterstanden hebben opgelopen door de coronapandemie. Hierbij valt te denken aan het Individueel Ontwikkelplan (IOP) en het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

De subsidies kunnen door scholen gebruikt worden voor het aanbieden van RobotWise lesprogramma’s, inclusief trainingen voor leerkrachten en de benodigde leermiddelen. Deze lesprogramma’s zijn erop gericht om leerlingen hun eigen talenten te laten ontdekken, met de focus op sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden.

Onlangs zijn scholen in het voortgezet onderwijs gestart met de RobotWise-lessen, waarvoor reeds vorig jaar subsidies zijn verkregen. De lessen in het voortgezet onderwijs zijn een vervolg op de lessen die vorig jaar zijn gestart in het basisonderwijs. In januari 2022 gaan de lesprogramma’s in het basisonderwijs, waarvoor de nieuwe subsidies nu zijn gehonoreerd, weer van start.

Nieuw is het RobotWise programma voor het Individueel Ontwikkelingsplan (IOP). Daarbij krijgen leerlingen in kleine groepen extra ondersteuning op sociaal, emotioneel en cognitief vlak. Tijdens deze lessen wordt tevens een koppeling gelegd met bijvoorbeeld taal of rekenen, waar kinderen mogelijk extra ondersteuning bij nodig hebben. Leerkrachten worden door de co-teachers van RobotWise nauw betrokken bij de ontwikkeling van leerlingen, waarbij het zelfbeeld en ontwikkeling van de leerlingen wordt besproken met zowel de leerlingen als de groepsleerkracht. Voorafgaand aan de lesprogramma’s laten de scholen weten welke thema’s in de klas behandeld worden, zodat deze thema’s ook tijdens de RobotWise-lessen worden voortgezet. Inmiddels zijn ook de IOP-lessen al gestart in het hele land.

“Op Het Palet-Zuid richten wij ons op de brede vorming van leerlingen, waarbij ze eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het stimuleren van cultuur- en kunstzinnige vorming, persoonlijke ontwikkeling en burgerschapsvorming. Via de subsidie IOP van RobotWise hebben wij de mogelijkheid gekregen om leerlingen in het kader van talentontwikkeling laagdrempelig te laten werken met educatieve robots”, zegt Annemarie Timmer, directeur Het Palet-Zuid. “Door de verschillende activiteiten en robots wordt ieder ontwikkelingsniveau vanzelf aangesproken. Met deze werkwijze koppelen we technische vaardigheden aan de ontwikkeling van sociale cognitieve vaardigheden zoals probleemoplossend- en analytisch vermogen, samenwerken en creativiteit. Nieuwsgierigheid, vindingrijkheid en vooral leerplezier staan centraal! Wij zijn super blij met dit prachtige aanbod voor onze leerlingen.”

Subsidieaanvragen op basis van no-cure, no-pay

Omdat subsidiemogelijkheden niet altijd bekend zijn bij scholen en het aanvragen ervan een complexe aangelegenheid is, besloot RobotWise om scholen hierbij te helpen, op basis van een no-cure, no pay-basis. Dit gebeurde in samenwerking met Maze Subsidies. In 2020 is via deze weg in totaal bijna 900.000 euro aan onderwijssubsidies toegekend aan 40 scholen, die zij in 2021 onder andere kunnen besteden aan RobotWise-lesprogramma’s, aan het coachen en opleiden van leerkrachtenteams en aan de aanschaf van robots en andere technologie voor in de klassen.

Talentontwikkeling met robots: 1.000 leerlingen en ruim 100 leerkrachten

In totaal gaan dit jaar en volgend jaar ongeveer 1.000 leerlingen en ruim 100 leerkrachten in heel Nederland kennismaken met de didactische werkwijze van RobotWise. Daarbij worden robots als middel ingezet om (meta)cognitieve vaardigheden, ‘21st Century Skills’ en taal- en rekenvaardigheid te vergroten. Er komen op dit moment nog steeds aanvragen voor subsidie-ondersteuning binnen bij RobotWise.

Hoe vind je dit artikel?


Geef jij de eerste rating?

Content op basis van interesse of taal liever niet meer zien? Ga dan naar settings om eenvoudig je voorkeuren in te stellen.

Deel dit item
Tags
RobotWise
Over RobotWise
RobotWise ontwikkelt en biedt sociale educatieve robot (les)programma’s voor alle typen onderwijs, het bedrijfsleven en jeugdhulp. Wij richten ons op talentontwikkeling met robots als hulpmiddel, waarbij ‘Socializing through technology’ de rode draad. 
Meer over RobotWise
Disclaimer
Deze content is verkregen via óf is gebaseerd op een externe bron en valt daarmee buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Als de content een (gedeeltelijke) vertaling is van het origineel, dan is bij eventuele verschillen in betekenis de originele content leidend.
20191029200614.jpg
Drive value with data
20191030101402.jpg
De grootste Nederlandse site over Android
20200608191257.png
Dé leukste website op het gebied van zorg in Nederland
20200707165104.png
Meer meisjes en vrouwen in bèta, techniek en IT
20191030103431.png
Conference by app developers, for app developers!
20191030100036.png
Voor professionals met passie voor digitale revolutie!
© 2019-2022, alle rechten voorbehouden.
TechVisor
Het vizier op de tech industrie.