Haalbaarheidsstudie: goederenvervoer per hyperloop levert CO2-reductie en economische winst op

In 2030 dagelijks 1.100 minder vrachtwagens op A4 met hyperlooptraject tussen Rotterdam en Amsterdam

| Hardt Hyperloop | 4 min | 2 november 2021 8:50
Copyright: Hardt Hyperloop
De realisatie van een hyperloop-netwerk voor vracht tussen Noord- en Zuid-Holland kan leiden tot een aanzienlijke verbetering van de luchtkwaliteit door een CO2-reductie van een miljoen ton. Dit is een van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek van Hardt Hyperloop in samenwerking met Antea, Balance, Royal HaskoningDHV en SCenergy binnen het Hyperloop Development Program. Het vervoeren van goederen per hyperloop heeft ook een positief economisch effect op de logistieke sector en zorgt voor een betere benutting van de huidige infrastructuur en voor vrijgekomen capaciteit.

Hardt Hyperloop, dat in Nederland werkt aan de ontwikkeling van de hyperloop, ziet grote kansen voor de logistieke sector in het gebruik van deze duurzame en snelle manier van vervoer. Eerst op regionaal niveau en vervolgens op nationale en Europese schaal. Dominik Härtl van Hardt Hyperloop leidde de Cargo-hyperloop Holland-studie en legt uit: “We hebben dit onderzoek anders benaderd dan eerder uitgevoerde hyperloopstudies door de toekomstige gebruikers en andere belangrijke stakeholders er direct bij te betrekken. We hebben een samenwerkingsverband opgezet met 35 stakeholders uit de private en publieke sector, waaronder enkele van de grootste Nederlandse exporteurs uit de tuinbouw en voedingsindustrie. Zij hebben niet alleen cruciale input geleverd voor de productvereisten, maar ook bijgedragen aan de keuze van de locaties van de hubs en het tracé. Het project volgt grotendeels de snelweg A4, die steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam met elkaar verbindt. De A4 is van cruciaal belang is voor de economie van deze regio, maar behoort ook tot de meest overbelaste snelwegen van Nederland. De nu voorgestelde oplossingen zullen dit probleem slechts gedeeltelijk oplossen. Hyperloop zou de capaciteit kunnen verhogen en zo de congestie op dit traject kunnen verminderen en tegelijk de connectiviteit en productiviteit kunnen verhogen.”

Hyperloop antwoord op vraag naar duurzame oplossingen

Een heel belangrijk resultaat uit het onderzoek is dat de realisatie van Cargo-hyperloop Holland bijdraagt aan een flinke reductie van CO2-emissies. Dominik Härtl: “We hebben bij de berekeningen rekening gehouden met de aanleg van de infrastructuur en de daarbijbehorende hubs. Zelfs dan kunnen we in 30 jaar een groot netto positief effect van 0,6 miljoen ton minder uitstoot realiseren. De hyperloop is dan ook het antwoord op de groeiende vraag naar duurzame oplossingen voor (hogesnelheids)goederenvervoer terwijl daarmee ook een systeem gerealiseerd wordt dat mensen kan vervoeren.“

Minder ongevallen, lawaai en verkeersopstoppingen

Ook wijst het onderzoek uit dat de aanleg van een hyperloopnetwerk voor vracht bijdraagt aan de vermindering van veel van de negatieve neveneffecten van de logistieke sector. “Denk daarbij aan minder ongevallen, minder lawaai, en minder files als niet alle transport meer over de snelweg hoeft”, legt Härtl uit. In 2030 kan deze enkele hyperloop-corridor er al voor zorgen dat er dagelijks bijna 1.100 vrachtwagens minder over de A4 rijden. Bij verdere uitbreiding van het hyperloopnetwerk in Europa kan hyperloop in 2050 dagelijks ruim 2.500 vrachtwagens vervangen en een duurzaam alternatief bieden voor vluchten binnen Europa.

Investering die zich uitbetaalt

De aanleg van een hyperloopnetwerk vraagt om een flinke investering. Härtl: “De kosten van het project worden geraamd op ongeveer 1,5 miljard euro. Dit is een stuk minder dan de in het recente verleden gedane en geplande investeringen in infrastructuur in de regio. Echter, de economische voordelen zijn groot. De industrie krijgt een flinke boost en het biedt werkgelegenheid aan minstens 13.000 mensen. Samen met de CO2-redactie en verbeterde en betrouwbare transporttijden die we met dit project kunnen realiseren, maakt dat de hyperloop een hele goede investering.”

Route tussen de Greenports als potentiële pilot

Om het potentieel aan economische voordelen volledig te benutten, wordt de aanleg van de volledige Cargo-hyperloop Holland-corridor aanbevolen. Door de logistieke processen dusdanig te optimaliseren en door hyperloop transportdiensten te introduceren, kan het project ongeveer 3,2 miljard euro voordeel opleveren. Uit een vergelijking van de baten en kosten blijkt dat het project een netto contante waarde van bijna 2 miljard euro en een verhouding baten/kosten van 2,62 heeft. Dat is heel hoog voor projecten in de vervoersinfrastructuur projecten. Die baten zouden nog hoger kunnen uitvallen wanneer binnen dezelfde infrastructuur passagiers worden vervoerd.

In de studie zijn ook delen van de corridor afzonderlijk onderzocht om de levensvatbaarheid ervan als pilotproject te beoordelen. De verbinding tussen de Greenports is hier bijzonder veelbelovend en laat zelfs als zelfstandige route een sterke economisch prestatie zien. Härtl: “Een Greenport-traject zou heel mooi kunnen dienen als een technologische demonstratiemodel waarbij ook alle commerciële mogelijkheden van de hyperloop kunnen worden getoond. Op zijn beurt zou dit traject kunnen bijdragen aan het creëren van maatschappelijk draagvlak en ook mensen warm kunnen maken om te reizen met de hyperloop als aantoonbaar veilig vervoersmiddel.”

Ambitie

Het onderzoek toont aan dat de hyperloop een duurzame en economisch verantwoorde investering is. Dominik Härtl: "De resultaten van dit onderzoek zijn veelbelovend, en onze aanbeveling is te starten met een haalbaarheidsstudie, die een gedetailleerde beoordeling van alle voor dit project relevante aspecten mogelijk zou maken, voordat we verder te gaan met de uitvoering. Het Nederlandse MIRT-programma zou kunnen dienen als de juiste omgeving om dit project naar de volgende fase te brengen. Onze ambitie is om de eerste route tegen het einde van dit decennium operationeel te hebben. Dit project zou wel eens een van de eerste hyperlooproutes ter wereld kunnen zijn.”

Bekijk hier het rapport “Cargo-hyperloop Holland - A pre-project feasibility for connecting Noord- en Zuid Holland via hyperloop”

Hoe vind je dit artikel?


Geef jij de eerste rating?

Content op basis van interesse of taal liever niet meer zien? Ga dan naar settings om eenvoudig je voorkeuren in te stellen.

Deel dit item
Over Hardt Hyperloop
Hardt Hyperloop werkt onvermoeid door om de mobiliteits- en transportindustrie te verduurzamen met een innovatieve modaliteit waarmee personen en goederen op hoge snelheid kunnen worden vervoerd. Hardt en haar partners leiden momenteel de realisatie van het Europese Hyperloop Netwerk – een netwerk dat het Europese continent verkleind met non-stop verbinding die dwars over de landgrenzen gaan en verre Europese steden dichtbij maken. Hyperloop is een netwerk van buizen op lage druk waarin autonome voertuigen zowel passagiers als vracht op hoge snelheid direct naar hun eindbestemming vervoeren. De combinatie van het magnetische zweefsysteem en de lage druk maken het mogelijk om zeer snel te reizen met minimaal energieverbruik, waardoor het vervoersmiddel snel en duurzaam is.
Meer over Hardt Hyperloop
Disclaimer
Deze content is verkregen via óf is gebaseerd op een externe bron en valt daarmee buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Als de content een (gedeeltelijke) vertaling is van het origineel, dan is bij eventuele verschillen in betekenis de originele content leidend.
20200707165104.png
Meer meisjes en vrouwen in bèta, techniek en IT
20191030103431.png
Conference by app developers, for app developers!
20200608191257.png
Dé leukste website op het gebied van zorg in Nederland
20191029200614.jpg
Drive value with data
20191030100036.png
Voor professionals met passie voor digitale revolutie!
© 2019-2022, alle rechten voorbehouden.
TechVisor
Het vizier op de tech industrie.