Voi belooft klimaatpositief te zijn tegen 2030

En wil twee miljoen ton koolstofuitstoot van auto's in heel Europa verminderen

| Voi | 4 min | 8 november 2021 15:48
Copyright: Voi
 • Voi belooft klimaatpositief te zijn zonder daarbij afhankelijk te zijn van koolstofcompensaties
 • Voi wil meer dan 1 miljard autoritten vervangen tegen 2030
 • Voi wil CO2 -negatief worden door mensen en overheden te ondersteunen bij de vervanging van autoritten. Daarnaast blijft Voi ook doorgaan met de vermindering van indirecte emissies die gelinkt zijn aan Voi’s deelmobiliteit dienst.
 • Voi kondigt nieuwe klimaatmaatregelen aan, waaronder Europese inkoop van batterijcellen en volledig elektrisch rijden begin 2023
 • Voi wil de totale CO2-uitstoot van transport in Europa met twee miljoen ton verminderen gedurende de rest van het decennium
Voi, Europa's grootste aanbieder van gedeelde micromobiliteit, belooft om tegen 2030 klimaatpositief te zijn in al de steden waar Voi zich bevindt. CEO en mede-oprichter Fredrik Hjelm zegt deze ambititie vandaag toe op het International Transport Forum (ITF)-evenement over het koolstofvrij maken van transport, dat wordt gehouden als onderdeel van COP26.

Dit betekent dat Voi streeft naar, zonder afhankelijk te zijn van koolstofcompensaties, om CO2-negatief te zijn en tegelijkertijd blijft groeien als bedrijf.

Om dit te bereiken, kondigt Voi nieuwe klimaatmaatregelen aan:
 • Emissievrije bedrijfsvoering: Voi zal tegen begin 2023 overschakelen op volledig elektrische operationele vloten. Vloten en magazijnen zullen volledig worden aangedreven door hernieuwbare energie.
 • Lokale en duurzame inkoop: Tegen 2023 zullen de batterijcellen van Voi in Europa worden geproduceerd. Dankzij aanzienlijke investeringen van de EU zal de Europese lithium-ionproductie binnenkort een feit zijn. De CO2-voetafdruk van Europese batterijcellen zal naar verwachting 50% lager zijn dan die van traditionele cellen in hun eerste productiejaar en tegen 2030. Voi is een van de weinige aanbieders die zijn e-bikes inkoopt in Europa en werkt aan plannen om in de toekomst ook e-steps in Europa in te kopen.
 • Voertuigen met lage CO2-uitstoot en circulaire economie: Voi zal samenwerken met leveranciers om de supply chain op hernieuwbare energie om te zetten en te streven naar circulaire productie tegen 2030.
Om emissies verder terug te dringen, zal Voi de duurzame inzet van zijn dienst blijven stimuleren door:
 • Het openbaar vervoer te ondersteunen door te dienen als een ‘first/last mile solution’ en meer voorsteden te bereiken.
 • Het beschermen van actieve vervoerswijzen, zoals lopen en fietsen, en het ondersteunen van een actieve infrastructuur voor veilige mobiliteit en parkeren.
 • Vervanging van auto’s via samenwerkingen met lokale steden en gemeenten. In 2021 verving gemiddeld 16,3% van de Voi-reizen korte autoritten.
Deze klimaatpositieve belofte sluit aan op Voi's track record op het gebied van leiderschap voor het klimaat in de micromobiliteitssector. Voi biedt sinds januari 2020 een CO2-neutrale dienst aan en Voi’s klimaatdoelstellingen zijn geverifieerd door de Science Based Targets-organisatie₁. Voi is ook ondertekenaar van de door de VN gesteunde Business Ambition for 1.5°C-campagne en lid van Race to Zero₂.

Twee miljoen ton CO2 bespaard

Voi wil meer dan 1 miljard autoritten vervangen en tot 2 miljoen ton directe uitstoot van auto's voorkomen tegen 2030. Hiermee wil Voi de afhankelijkheid van fossiele voertuigen in Europese steden en dorpen verminderen en landen ondersteunen bij het bereiken hun net-zero doelstellingen.

Fredrik Hjelm, CEO en medeoprichter van Voi, zegt: "De e-steps en e-bikes van Voi spelen nu al een cruciale rol in steden door handige en duurzame alternatieven te bieden voor auto's. Klimaatverandering vormt een serieuze bedreiging voor de leefbaarheid van steden over de hele wereld en wij willen alles doen wat in onze macht ligt om actie hierop te nemen. Wij willen niet alleen CO2-neutraal worden door middel van compensaties, maar een algehele klimaatpositieve onderneming worden. Dit doen we door nieuwe klimaatmaatregelen te implementeren, zoals het inkopen van Europese batterijcellen en circulaire voertuigen."

De transportsector is verantwoordelijk voor bijna een kwart van Europa's broeikasgasemissies en blijft een belangrijk obstakel voor het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen. Het wegvervoer is verantwoordelijk voor 72% van de broeikasgasemissies die verband houden met binnenlands en internationaal vervoer₄. De EU heeft zich ertoe verplicht de uitstoot tegen 2030 met minstens 55% te verminderen, in overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs₅. Er zullen drastische maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat Europa deze doelstelling kan halen, en Voi is een deel van de oplossing.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de toegankelijkheid van micromobiliteit in steden waarbij micromobiliteit in hoge mate wordt gebruikt, ertoe leidt dat meer en meer stadsbewoners volledig afzien van privé autobezit₃. Voi helpt CO2-uitstoot van stedelijke mobiliteit te verminderen door het aanbieden van een inclusieve, toegankelijke en betaalbare dienst. Tot op heden zijn er sinds 2018 meer dan 70 miljoen ritten gemaakt met Voi-voertuigen, waarmee naar schatting 11 miljoen autoritten vervangen zijn.

Voi introduceerde onlangs het Impact Dashboard, dat gebruikers informatie geeft over de impact van hun mobiliteitskeuzes op het klimaat. Het Impact Dashboard helpt Voi daarmee ook om hun eigen decarbonisatiedoelstellingen te volgen.

Voi's visie is vanaf het begin gericht geweest op het creëren van leefbare steden vrij van lawaai en vervuiling, wat in lijn staat met de 15-minuten stad.

De weg om klimaatpositief te is uitdagend en vereist nauwe samenwerking en continue innovatie om de supply chains koolstofvrij te maken. Als jong en flexibel bedrijf gelooft Voi dat het klaar is voor deze uitdaging. Voi hoopt hiermee leiderschap op het gebied van klimaat te tonen aan andere spelers in verschillende sectoren om realistische oplossingen te vinden om de doelstelling van 1,5° C van het Akkoord van Parijs te behalen.

Hoe vind je dit artikel?


Geef jij de eerste rating?

Content op basis van interesse of taal liever niet meer zien? Ga dan naar settings om eenvoudig je voorkeuren in te stellen.

Deel dit item
Over Voi
Voi, opgericht in augustus 2018, is een Zweeds multimodaal micro-mobiliteitsbedrijf dat elektrische stepsharing en elektrische fietsen aanbiedt in samenwerking met steden en plaatselijke gemeenten. Wij zijn ervan overtuigd dat e-steps een sleutelrol spelen in de transformatie naar duurzamere mobiliteitsvormen. Door onze innovatieve technologie, dooropen en transparant het dialoog aan te gaan met steden en overheden en door onze producten aan te passen aan lokale behoeften zorgen we ervoor dat deze transformatie op de juiste manier plaatsvindt. Stap op een e-step wanneer je wil en rijd overal binnen de stad naartoe in slechts een paar minuten - volledig CO2-neutraal. Voi is sinds januari 2020 een CO2-neutraal multimodaal bedrijf en gebruikt de SDG's (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties als leidend kader. Daarnaast heeft Voi een heldere strategie opgesteld voor het verminderen en compenseren van C02-uitstoot.
Meer over Voi
Disclaimer
Deze content is verkregen via óf is gebaseerd op een externe bron en valt daarmee buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Als de content een (gedeeltelijke) vertaling is van het origineel, dan is bij eventuele verschillen in betekenis de originele content leidend.
20200707165104.png
Meer meisjes en vrouwen in bèta, techniek en IT
20200608191257.png
Dé leukste website op het gebied van zorg in Nederland
20191030100036.png
Voor professionals met passie voor digitale revolutie!
20191029200614.jpg
Drive value with data
20191030103431.png
Conference by app developers, for app developers!
© 2019-2022, alle rechten voorbehouden.
TechVisor
Het vizier op de tech industrie.