De Data Sharing Coalition introduceert de Use Case Implementation Guide om de implementatie van datadeel-use cases te ondersteunen

Deze tool biedt technische en functionele richtlijnen voor organisaties om de basis te leggen voor schaalbare gegevensuitwisseling

| Data Sharing Coalition | 3 min | 24 maart 2022 19:58
Copyright: Data Sharing Coalition
De Data Sharing Coalition heeft een tool ontwikkeld en gepubliceerd voor organisaties die willen starten met het delen van data door middel van een datadeel-use case. De Use Case Implementation Guide (UCIG) biedt organisaties richtlijnen voor de technische en functionele vereisten voor het realiseren van hun datadeel-use case, bijvoorbeeld welke API-, identificatie-, authenticatie- en security-mechanismen geschikt zijn voor gebruik. Door afspraken te maken over deze functionele en technische vereisten en deze te implementeren, kunnen organisaties van start met een pilot en daadwerkelijk data gaan delen. Het volgen van de richtlijnen van de UCIG bereidt organisaties bovendien voor op toekomstige groei door te zorgen dat hun datadeel-use case schaalbaar en interoperabel is.

Generiek archetype

De UCIG richt zich op een generiek archetype voor het delen van data, waarbij data wordt gedeeld tussen een dataserviceprovider en een dataservice consumer, op basis van goedkeuring door en onder controle van de rechthebbende. Dit is een veelvoorkomend archetype, dat bijvoorbeeld ook te zien is in de Green Loans use case van de Data Sharing Coalition. Use cases gebaseerd op andere datadeel-archetypen dan die van de UCIG kunnen alsnog generieke elementen van de UCIG toepassen en de UCIG als inspiratiebron gebruiken. Bovendien is de UCIG gebaseerd op open standaarden en afgestemd op bestaande standaarden en datadeel-implementaties. Dit zorgt ervoor dat datadeel-use cases in de toekomst schaalbaar zijn.

De Data Sharing Coalition is ervan overtuigd dat een stapsgewijze werkwijze bij het ontwikkelen van use cases de kans op het slagen van een use case vergroot. Organisaties kunnen de Use Case Implementation Guide gebruiken in de implementatiefase om hun use case-design operationeel te maken.

Stapsgewijs ontwikkelen van datadeel-use cases in drie fasen

De aanpak die de coalitie bij de ontwikkeling van zijn eigen use cases hanteert bestaat uit drie fasen: (1) verkennen, (2) ontwerpen, (3) implementeren. In de verkenningsfase identificeren initiatiefnemers van een datadeel-use case wat de waarde is van het delen van data, (andere) actoren die zij bij de use case willen betrekken en definiëren ze de omvang van de use case. In de ontwerpfase komen de deelnemers van een use case tot afspraken, tools en processen die nodig zijn om het vertrouwen te creëren dat nodig is voor partijen om data binnen de use case te delen. In de implementatiefase worden de afspraken, tools en processen gemaakt en geïmplementeerd om daadwerkelijk data te kunnen gaan delen in een live pilot van de use case.

Sander Middendorp, voorzitter van de Data Sharing Coalition: “Om deelnemers te ondersteunen heeft de Data Sharing Coalition een tool ontwikkeld voor elk van deze drie fasen. Nadat we eerder al het Use Case Playbook voor de verkenningsfase en de Use Case Blueprint voor de ontwerpfase van een use case uitbrachten, bieden we organisaties met de Use Case Implementation Guide handvatten om hun use case-design operationeel te maken. Naast onze tools stellen we ook graag onze expertise op het gebied van datadelen ter beschikking om organisaties met datadeelvraagstukken of ideeën voor datadeel-use cases verder te helpen. Die organisaties nodig ik van harte uit om lid te worden van de Data Sharing Coalition.”

Hoe vind je dit artikel?


Geef jij de eerste rating?

Content op basis van interesse of taal liever niet meer zien? Ga dan naar settings om eenvoudig je voorkeuren in te stellen.

Deel dit item
Over Data Sharing Coalition
De Data Sharing Coalition is een open en groeiend internationaal initiatief waarin een grote verscheidenheid aan organisaties samenwerkt om de waarde van cross-sectoraal data delen te ontgrendelen. Het initiatief is in januari 2020 gestart nadat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de markt had uitgenodigd om de samenwerking op te zoeken voor het cross-sectoraal delen van data. De Data Sharing Coalition, ondersteund door het ministerie, is hieruit voortgekomen. Het doel van de Data Sharing Coalition is het stimuleren van cross-sectoraal delen van data onder controle van de rechthebbende(n) door het realiseren van interoperabiliteit tussen data deelinitiatieven en het versterken van individuele initiatieven.
Meer over Data Sharing Coalition
Disclaimer
Deze content is verkregen via óf is gebaseerd op een externe bron en valt daarmee buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Als de content een (gedeeltelijke) vertaling is van het origineel, dan is bij eventuele verschillen in betekenis de originele content leidend.
20200707165104.png
Meer meisjes en vrouwen in bèta, techniek en IT
20191029200614.jpg
Drive value with data
20191030101402.jpg
De grootste Nederlandse site over Android
20191030103431.png
Conference by app developers, for app developers!
20191030100036.png
Voor professionals met passie voor digitale revolutie!
20200608191257.png
Dé leukste website op het gebied van zorg in Nederland
© 2019-2022, alle rechten voorbehouden.
TechVisor
Het vizier op de tech industrie.