CGI en ilionx op pole position in Rijksoverheidsmantel

IT-dienstverleners winnen samen brede aanbesteding

| Ilionx | 2 min | 30 maart 2022 8:46
IT-dienstverleners CGI en ilionx hebben gezamenlijk een belangrijke raamovereenkomst voor resultaatgerichte ICT/IV projecten bij de Rijksoverheid gewonnen. Per april 2022 gaan diverse ministeries en zelfstandige bestuursorganen gebruikmaken van deze raamovereenkomst, die is gegund aan in totaal zeven partijen. De combinatie CGI en ilionx behaalde de beste score. Met het winnen van deze aanbesteding breiden CGI en ilionx hun kernsector Overheid verder uit.

Uitstekende score basis voor vertrouwen

De aanbesteding, officieel genaamd ‘VWS Plus, resultaatverplichte ICT-/IV-opdrachten’, is opgezet door het Inkoop Uitvoeringscentrum EZK (IUC EZK), een onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De raamovereenkomst is Europees aanbesteed en heeft een geraamde omvang van ongeveer 192 miljoen euro over een looptijd van vier jaar. In totaal nemen tien overheidsinstanties deel aan deze aanbesteding en vormen daarmee de Rijksoverheidsmantel, te weten:
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
  • Ministerie van Algemene Zaken,
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
  • Ministerie van Defensie,
  • Ministerie van Financiën,
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Rijkswaterstaat),
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid (Centraal Justitieel Incassobureau),
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
  • Sociale Verzekeringsbank.
Van de zeven inschrijvingen op deze aanbesteding is de combinatie van CGI en ilionx geëindigd op de eerste plaats. De uitstekende score, waaronder tweemaal een 8, en voor een ander onderdeel zelfs een 10, vormen de basis voor het vertrouwen in deze combinatie. Met name op het gebied van kwaliteit, met subonderdelen kennis en resources, weten CGI en ilionx zich positief te onderscheiden.

Werken aan resultaatgerichte maatwerkactiviteiten

De opdrachten kennen een contractuele verplichting tot het opleveren van een vooraf bepaald resultaat (in tegenstelling tot bijvoorbeeld een inspanningsverplichting). Het gaat hierbij om maatwerkprojecten rondom Ontwikkeling en Beheer, ICT Infrastructuur, Cloud, Business Intelligence en Data Science, diverse vooronderzoeken en overige ICT projecten.

Wilco Riemersma, Vice President Government CGI Nederland: “De overheid staat voor grote ICT uitdagingen, zeker in deze krappe arbeidsmarkt. De combinatie van ilionx en CGI aangevuld met het hoogwaardige achterliggende partner-ecosysteem zorgt ervoor dat we uitstekend gepositioneerd zijn om opdrachten niet alleen te winnen, maar vooral ook met vertrouwen te leveren.”

Jos Kuijlenburg, Vestigingsdirecteur bij ilionx: “Wij zijn trots dat we deze aanbesteding voor de Rijksoverheid samen met CGI hebben gewonnen. Uit zeven inschrijvingen op deze mantel is de combinatie van CGI en ilionx op nummer één geëindigd, een indrukwekkend resultaat. CGI en ilionx, en onze specifieke onderaannemers, kijken daarom vol vertrouwen uit naar een intensieve samenwerking met alle deelnemende ministeries en andere overheidsinstanties.”

Hoe vind je dit artikel?


Geef jij de eerste rating?

Content op basis van interesse of taal liever niet meer zien? Ga dan naar settings om eenvoudig je voorkeuren in te stellen.

Deel dit item
Tags
IlionxCGI
Over Ilionx
ilionx is een IT-dienstverlener die organisaties helpt voorop te blijven lopen. Sinds haar oprichting in 2002 ondersteunt ilionx haar klanten als digitale partner op het gebied van onder andere artificial intelligence, management consultancy, business analytics, cloud, mobile, security en professional services. ilionx biedt specialistische kennis, is wendbaar en flexibel én heeft de slagkracht en schaalgrootte voor het succesvol implementeren van grote projecten. Dit heeft al tot veel geslaagde projecten geleid voor zorginstellingen, lokale overheden en bedrijven.
Meer over Ilionx
Disclaimer
Deze content is verkregen via óf is gebaseerd op een externe bron en valt daarmee buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Als de content een (gedeeltelijke) vertaling is van het origineel, dan is bij eventuele verschillen in betekenis de originele content leidend.
20191030103431.png
Conference by app developers, for app developers!
20200707165104.png
Meer meisjes en vrouwen in bèta, techniek en IT
20191030101402.jpg
De grootste Nederlandse site over Android
20200608191257.png
Dé leukste website op het gebied van zorg in Nederland
20191030100036.png
Voor professionals met passie voor digitale revolutie!
20191029200614.jpg
Drive value with data
© 2019-2022, alle rechten voorbehouden.
TechVisor
Het vizier op de tech industrie.