Ondanks grote octrooi-activiteit blijven kleine bedrijven in Europa in vergelijking met de VS achter bij het ontwikkelen van geavanceerde digitale technologieën

Eindhoven is in de EU de toonaangevende cluster voor geavanceerde digitale technologieën in het kader van de Vierde Industriële Revolutie

| EOB | 5 min | 28 april 2022 11:00
Afbeelding: Geografische oorsprong van de 4IR-technologieën SMEs | Copyright: EOB
  • Kleine technologiebedrijven in de VS zijn leidend bij octrooi-aanvragen voor geavanceerde digitale technologieën op het gebied van onder meer big data, Internet of Things (IoT), 5G netwerken en kunstmatige intelligentie (AI);
  • Driekwart van de kleine technologiebedrijven die geavanceerde digitale technologieën ontwikkelen noemen toegang tot financiën en het gebrek aan getalenteerd personeel als belangrijkste zakelijke belemmeringen;
  • Eén octrooi-systeem in de EU, betere toegang tot financiering in latere ontwikkelingsstadia, specifieke subsidies en de inzet van maatregelen die start-ups snel ‘van de grond krijgen’ kunnen voor Europese bedrijven behulpzaam zijn.
Een vandaag gepubliceerd gezamenlijk rapport van de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Octrooibureau (EOB) Deep tech innovation in smart connected technologies, signaleert specifieke obstakels waarmee kleine bedrijven worden geconfronteerd bij de ontwikkeling van geavanceerde digitale technologieën in de Europese Unie (EU). Big data, het Internet of Things, 5G netwerken en kunstmatige intelligentie worden vaak aangeduid als Vierde Industriële Revolutie technologieën (4IR-technologieën), waardoor digitale technologische innovatie mogelijk wordt. Uit het nieuwe rapport blijkt dat Eindhoven in de EU de toonaangevende cluster is voor deze technologieën, in het bijzonder voor kunstmatige intelligentie, 3D systemen, gezondheidszorg en landbouw. Grote Nederlandse bedrijven (zoals Philips en Signify) rond de 4IR cluster in Eindhoven dragen sterk bij aan het aantal octrooi-aanvragen. Omdat zij het grootste deel van 4IR innovatie voor hun rekening nemen, is het aantal internationale octrooifamilies aangevraagd door kleine bedrijven in Nederland relatief klein (rond 6%, vergeleken met circa 12,5% voor de hele EU). Niettemin telt Nederland 164 kleine bedrijven die actief zijn op het gebied van 4IR-technologieën. Daarmee staat Nederland op de 6e plaats in de EU, net na Zweden.

“Van het Internet of Things tot big data, 5G en kunstmatige intelligentie, innovaties in slimme verbonden objecten verstoren wereldwijd steeds sneller de status quo,” aldus EOB-voorzitter António Campinos. "Europa's kleine maar zeer innovatieve bedrijven die op deze gebieden actief zijn, kunnen cruciaal zijn om de concurrentiepositie van Europa op het gebied van 4IR-technologieën te verbeteren. Deze studie vestigt de aandacht op het beleid en de voorwaarden die nodig zijn om deze bedrijven te laten
gedijen.”

‘Nieuwe slimme verbonden technologieën zullen in 2030 €2,2 biljoen aan de economie van de EU bijdragen,” aldus vice-voorzitter Ricardo Mourinho Félix van de EIB. “Europese bedrijven zijn bezig met een inhaalslag ten opzichte van hun internationale counterparts en investeringen in 4IR-technologieën zijn cruciaal om de Europese concurrentiepositie in geavanceerde digitale technologieën te vergroten De EIB-groep en haar partners staan paraat om private en publieke investeringen te doen. Wij streven ernaar om bedrijven die deze technologieën ontwikkelen te laten floreren.”

VS aan kop bij wereldwijde octrooi-activiteit

Uit het rapport blijkt dat de wereldwijde octrooi-activiteit op het gebied van 4IR technologieën uit Europa sterk blijft. Het betreft hier met name slimme verbonden objecten. Tussen 2010 en 2018 (de referentieperiode van de studie) namen de 27 EU landen ongeveer 15% van de internationale octrooifamilies voor hun rekening. Octrooifamilies hebben betrekking op octrooi-aanvragen die gedaan worden in tenminste twee landen of via een regionaal octrooibureau. Daarmee leverde de EU de op twee na grootste bijdrage aan internationale octrooifamilies na de VS en Japan. De octrooi-activiteit in deze technologieën van MKB-bedrijven steeg gedurende deze periode snel met een gemiddelde jaarlijkse groei van 17%. Ondanks deze robuuste octrooi-activiteit zijn de EU-landen het minst gespecialiseerd in het ontwikkelen van 4IR-technologieën in vergelijking met de VS, Japan, China en Zuid- Korea. Hier bevinden zich ’s werelds toonaangevende mondiale innovatiecentra. In absolute getallen blijft het aantal MKB-ondernemingen dat nieuwe geavanceerde digitale technologieën ontwikkelt in het kader van 4IR in Europa achter bij de VS. Terwijl hier 6.517 octrooien voor slimme verbonden objecten zijn aangevraagd, bedraagt dit aantal in Europa met 2.634 minder dan de helft daarvan.

Koplopers in de EU

Binnen de EU tellen Duitsland (570), Frankrijk (400) en Italië (273) het grootste aantal MKB-bedrijven dat 4IR-technologieën ontwikkelt. Nederland staat met 164 kleine bedrijven op de 6e plaats.

Uit het rapport blijkt dat Eindhoven in de EU de toonaangevende cluster is voor 4IR-technologieën, in het bijzonder voor kunstmatige intelligentie, 3D systemen, gezondheidszorg en landbouw. De belangrijkste bedrijven die octrooi aanvragen, zijn Philips en Signify. Het toonaangevende onderzoeksinstituut in 4IR-technologieën is Eindhoven University of Technology.

Verschillen en overeenkomsten tussen de VS en de EU

Toegang tot financiering en gebrek aan getalenteerd personeel worden het meest in de studie als zakelijke belemmeringen genoemd. Driekwart van de MKB-bedrijven die 4IR-technologieën ontwikkelen in de EU en de VS is die mening toegedaan. Uit de studie blijkt dat deze bedrijven zowel in de EU als de VS een bovengemiddelde investeringsbehoefte hebben, te maken krijgen met hogere ontwikkelkosten en ook voldoende tijd nodig hebben om hun innovaties op de markt te brengen. Uit antwoorden van respondenten in de studie blijkt dat 49% van de MKB ondernemingen die 4IR-technologieën ontwikkelen octrooien zeer belangrijk vindt voor het verkrijgen van financiering. Verder geeft 80% aan dat hun investeerders beleid gericht op bescherming van het intellectuele eigendom belangrijk vinden. Deze MKB hebben in Europa en de VS vergelijkbare karakteristieken. Zo heeft 80% van deze MKB bedrijven in Europa minder dan 50 werknemers in dienst en 42% van de bedrijven bestaat minder dan 10 jaar. Hun activiteiten vinden plaats in de gezondheidszorg, transportsector, schone energietechnologie en data-analyse. Vaak zijn ze ook actief in de productiesector (44%). MKB-bedrijven in de VS nemen met 16% een groter deel van de totale octrooi-activiteit op het gebied van 4IR-technologieën voor hun rekening dan die in Europa (10%). MKB-ondernemingen die 4IR-technologieën ontwikkelen, zien voornamelijk de EU en de VS als primaire groeimarkten. Van deze bedrijven in de EU noemt 57% Europa als belangrijkste groeimarkt en 24% beschouwt de VS als hun toekomstige primaire markt.

Daarentegen heeft voor het vergelijkbare MKB in de VS de Amerikaanse binnenlandse markt prioriteit voor zowel huidige als toekomstige groei; slechts 10% ziet Europa als een toekomstige primaire markt. Voornaamste aanbevelingen Op basis van het onderzoek en casestudies worden een aantal beleidsaanbevelingen gedaan om innovatie in Europa door MKB-ondernemingen die 4IR-technologieën ontwikkelen te stimuleren. Eén van de belangrijkste aanbevelingen uit de studie is het belang van de financiering van innovaties:
  • Specifieke subsidies en de vroegtijdige inzet van maatregelen die start-ups snel ‘van de grond krijgen’. Deze in combinatie met grotere financieringsrondes die in latere ontwikkelingsstadia voor deze MKB-ondernemingen beschikbaar komen;
  • Marktfragmentatie in de EU en toegang tot toptalent blijven echter bij bedrijven voor problemen zorgen. In dit opzicht is de Europese samenwerking op het gebied van intellectuele eigendomsrechten, zoals de invoering van een eenheidsoctrooisysteem voor de EU, een goede ontwikkeling. Verder zijn ook bevordering van digitale vaardigheden en educatie in hoger- en beroepsonderwijs op langer termijn wenselijk.

Hoe vind je dit artikel?


Geef jij de eerste rating?

Content op basis van interesse of taal liever niet meer zien? Ga dan naar settings om eenvoudig je voorkeuren in te stellen.

Deel dit item
Over EOB
Met bijna 7.000 medewerkers is het Europees Octrooibureau (EOB) een van de grootste Europese instellingen. Het hoofdkantoor bevindt zich in München, er zijn eveneens vestigingen in Den Haag, Berlijn, Wenen en Brussel. Het EOB werd opgericht met als doel de samenwerking op het gebied van octrooien in Europa te versterken. Dankzij de gecentraliseerde octrooiprocedure kunnen uitvinders een kwalitatief hoogstaande octrooibescherming krijgen in 44 landen die een markt van ongeveer 700 miljoen mensen bestrijkt. Het EOB is bovendien ‘s werelds toonaangevende instantie op het gebied van octrooi-informatie en octrooi-onderzoek.
Meer over EOB
Disclaimer
Deze content is verkregen via óf is gebaseerd op een externe bron en valt daarmee buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Als de content een (gedeeltelijke) vertaling is van het origineel, dan is bij eventuele verschillen in betekenis de originele content leidend.
20191030100036.png
Voor professionals met passie voor digitale revolutie!
20200707165104.png
Meer meisjes en vrouwen in bèta, techniek en IT
20191029200614.jpg
Drive value with data
20200608191257.png
Dé leukste website op het gebied van zorg in Nederland
20191030103431.png
Conference by app developers, for app developers!
20191030101402.jpg
De grootste Nederlandse site over Android
© 2019-2022, alle rechten voorbehouden.
TechVisor
Het vizier op de tech industrie.