Slechts 11% medewerkers denkt dat AI komende vijf jaar grote invloed heeft op hun functie

Verwachte impact AI het grootst op rollen in financiële sector en retail

| Dataiku | 4 min | 22 april 2020 9:44
Copyright: Dataiku
Ondanks het grote potentieel van AI, denkt slechts 11% van de werknemers die niet tot een datateam of het MT behoren, dat AI de komende vijf jaar veel impact heeft op hun rol. Dit blijkt uit de ‘AI Impact Survey’, een onderzoek dat werd uitgevoerd door Dataiku. Vooral werknemers in de financiële sector en in de retail denken dat AI veel invloed zal hebben op hun functie. Het onderzoek laat ook zien dat maar iets meer dan de helft van de organisaties processen voor datakwaliteit op orde heeft, dit is een belangrijk struikelblok voor de adoptie van AI.    

Voor het onderzoek vroeg Dataiku 400 respondenten in Nederland, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten in hoeverre hun rol, de organisatie en de branche waarin zij actief zijn de komende 5 jaar worden beïnvloed door AI. Hierop kon met cijfers een antwoord gegeven worden van 1 (weinig impact) tot 5 (veel impact). Ook werd ingegaan op de processen rond de data die gebruikt wordt en de ethiek in AI-projecten.  

Inclusieve versus exclusieve AI

Een van de belangrijkste discussies over de toekomst van AI, datateams en de rollen daarin, is de vraag of AI inclusief of exclusief zou moeten zijn. Bij inclusieve AI werken mensen vanuit verschillende rollen samen naar een doel toe. Bij exclusieve AI wordt het werk door gespecialiseerde datateams uitgevoerd. 

“Traditionele bedrijven lijken eerder te neigen naar inclusieve AI”, vertelt Hylke Visser, Director Sales en Business Development bij Dataiku. “Dit komt omdat je zo meer AI-initiatieven kunt uitvoeren en hier meer skills, inzichten en use cases bij kunt betrekken. In theorie zou dit betekenen dat medewerkers die niet tot het management of datateam behoren in ieder geval de potentiële impact van AI in hun werk moeten zien.”

In de praktijk denkt echter slechts 11 procent van deze medewerkers dat AI hun rol volledig zal veranderen. Dit percentage is vanzelfsprekend hoger voor medewerkers in datateams en managers hiervan. Maar ook op C-level verwacht maar 20% dat AI hun functie vergaand zal veranderen.
  image
Als je verder kijkt verschilt de verwachte impact van AI op functies ook per branche. Zo denken respondenten uit de financiële en retailsector met respectievelijk 39% en 36% dat de impact van AI op hun rol groot zal zijn. Dit in tegenstelling tot medewerkers in de media en telecomsector waar slechts 9% dit aangeeft.  
  image

C-level verwacht grote impact AI op organisatie

Als de respondenten wordt gevraagd naar de impact van AI op de organisatie, dan geeft zelfs 37% van de C-level respondenten aan dat AI de komende vijf jaar van grote invloed zal zijn. Dit tegen 30% van de managers van een datateam en slechts 18% van de mensen in het datateam. Het verschil kan worden verklaard door het feit dat bestuurders een beter beeld hebben van waar de organisatie naartoe gaat dan andere medewerkers. 

Met thema’s als vertrouwen, uitlegbaarheid, verantwoordelijkheid en ethiek, die zeker de komende 10 jaar een belangrijke rol spelen in de discussies rond AI, vroeg Dataiku respondenten ook hoe de organisatie waar zij werken omgaat met deze uitdagingen.   

Onvoldoende aandacht voor datakwaliteit in AI-projecten

Slechts 52% van de respondenten geeft aan dat hun organisatie processen heeft om er zeker van te zijn dat binnen dataprojecten betrouwbare data van hoge kwaliteit wordt gebruikt (7% zei zelfs ‘nee’ en 34% gaf aan: ‘nu niet, maar we werken eraan’). De overige groep zei het niet zeker te weten. Visser: “Dit geeft aan dat er nog steeds te weinig aandacht is voor datakwaliteit bij AI- en machine learning-projecten. Zonder goede data kan er geen goede output zijn. Datakwaliteit is dan ook een van de grootste uitdagingen en barrières voor de adoptie van AI.”

Er was bij deze vraag een duidelijk onderscheid te zien per branche. Zo gaf wereldwijd 7 procent aan er niet zeker van te zijn. In de financiële sector gaf niemand dit antwoord. Ook was het percentage dat de vraag positief beantwoordde hoger dan het wereldwijde gemiddelde (respectievelijk 60 versus 52 procent). Dit is terug te leiden naar de strengere regels waarmee de sector te maken heeft. Vergeleken met processen voor goede datakwaliteit, gaven overigens nog minder respondenten (43%) aan dat er binnen hun organisatie processen zijn om te zorgen data science, machine learning en AI op een verantwoordelijke en ethische manier worden ingezet.

  image

AI uitlegbaar en betrouwbaar maken belangrijkste uitdaging  

Om innovatie met AI te versnellen moeten onderwerpen als datakwaliteit en een verantwoord en ethisch gebruik van AI hoog op de agenda staan. Deze zaken dragen immers bij aan wat Dataiku één van de belangrijkste uitdagingen in de komende 10 jaar noemt: het uitlegbaar en betrouwbaar maken van AI. Zowel voor degenen die AI-systemen ontwerpen als voor medewerkers die hier afhankelijk van zijn voor het uitoefenen van hun functie.

Hoe vind je dit artikel?


Geef jij de eerste rating?

Content op basis van interesse of taal liever niet meer zien? Ga dan naar settings om eenvoudig je voorkeuren in te stellen.

Over Dataiku

Dataiku is het gecentraliseerde platform dat het gebruik van data science, machine learning en AI in organisaties democratiseert. Met Dataiku hebben zij alles wat nodig is om de hele ‘datareis’ af te leggen, van datapreparatie tot grootschalige analytics en enterprise BI. Het platform van Dataiku zorgt ervoor dat data-experts en andere professionals kunnen samenwerken en biedt best practices voor - en shortcuts naar - het implementeren en beheren van machine learning- en AI-projecten. Door dit alles samen te brengen in een gecentraliseerde en gecontroleerde omgeving is Dataiku de katalysator voor datagedreven organisaties.
Meer over Dataiku

Disclaimer

Dit item is verkregen via óf is gebaseerd op een externe bron en valt daarmee buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Als het item een (gedeeltelijke) vertaling is van het origineel, dan is bij eventuele verschillen in betekenis het originele item leidend.
20191030100036.png
Voor professionals met passie voor digitale revolutie!
20191030101402.jpg
De grootste Nederlandse site over Android
20191029224512.jpg
Het no-nonsense internetbureau
20191030103431.png
Conference by app developers, for app developers!
20200707165104.png
Meer meisjes en vrouwen in bèta, techniek en IT
20200608191257.png
Dé leukste website op het gebied van zorg in Nederland
20191029200614.jpg
Drive value with data
© 2019-2021, alle rechten voorbehouden.
TechVisor
Het vizier op de tech industrie.