Data Definition Language

Afkorting: DDL

Een Data Definition Language (DDL) is een computertaal voor het definiëren van data. XML-schema is een voorbeeld van een pure DDL (alleen in de context van XML). Een andere DDL wordt gevormd door een deel van de commando's van SQL.

SQL bestaat uit de onderdelen: de Data Manipulation Language (DML), de Data Control Language (DCL) en de Data Definition Language (DDL). Met behulp van SQL/DDL is het mogelijk om de objecten van een relationele database, zoals: TABLE, VIEW, INDEX, SYNONYM, FOREIGN KEY, TRIGGER te definiëren, wijzigen of verwijderen.

Het relationele model is in principe platformonafhankelijk. Dit heeft als voordeel dat de syntaxis van DDL op de verschillende DBMS'en (Oracle, DB2, MySQL, Microsoft SQL Server) veel met elkaar overeenkomt. Uitzondering hierop vormen de parameters, die fysieke raakvlakken hebben, zoals locatie, space, buffers, cache, etc.

DDL-commando's in SQL zijn CREATE, DROP, ALTER, etc. Deze commando's bepalen de structuur van een database, zoals de velden, de tabellen, indexen, relaties en andere:
  • Create - om een nieuwe database, tabel, index of opgeslagen query te maken.
  • Drop - om een database, tabel, index of view te verwijderen.
  • Alter - om een bestaand databaseobject te wijzigen.
20191030103431.png
Conference by app developers, for app developers!
20191030100036.png
Voor professionals met passie voor digitale revolutie!
20200608191257.png
Dé leukste website op het gebied van zorg in Nederland
20191029200614.jpg
Drive value with data
20200707165104.png
Meer meisjes en vrouwen in bèta, techniek en IT
20191030101402.jpg
De grootste Nederlandse site over Android
© 2019-2021, alle rechten voorbehouden.
TechVisor
Het vizier op de tech industrie.