Opinie
 
PREMIUM

Bijna de helft van de Belgische machinefabrikanten richt zich op productinnovatie

Foto: Infographic Benchmark BE

Productinnovatie en klanttevredenheid zijn de belangrijkste pijlers voor machinebouwers

's-Hertogenbosch/ Leuven, 17 juni 2019 - Hoe ver zijn machinefabrikanten met het omarmen van nieuwe technologieën en innovatieve businessmodellen? En waar liggen hun prioriteiten? Siemens PLM voerde een grootschalig onderzoek uit onder 90 grote machinefabrikanten in België en ontdekte dat het vernieuwen van producten (49%) en het verbeteren van de klanttevredenheid (47%) het hoogst op de agenda staan.

De pijlers digitale transformatie en business innovatie scoren daarentegen relatief laag (respectievelijk 19% en 15%). Dit is opmerkelijk, want deze twee thema’s zijn cruciaal om de bovengenoemde doelen te behalen. De smartindustrie waarin machinebouwers zich bevinden, verandert tenslotte razendsnel.

Wat zijn de ‘game changers’?

Ruim de helft van de respondenten (55%) beschouwt het leveren van maatwerk en variatie als belangrijke voorwaarden om relevant te blijven in de markt, net als het verkorten van de time-to-market (41%). Deze drijfveren leiden tot de inzet van nieuwe technologieën, zoals slimme sensoren. 43 procent van de machinebouwers ziet deze technologie als grootste ‘game changer’, net zoals artificial intelligence en machine learning. Als het gaat om het toepassen van nieuwe technologieën, zijn machinebouwers vooral geneigd om het productdesign (CAD/CAM) te innoveren in plaats van het productproces, zoals het simuleren van mechatronische systemen.

Waarom komt de digitale transitie niet overal van de grond?

Uit gesprekken met machinebouwers blijkt dat innoveren niet altijd even gemakkelijk is. Soms zijn klanten simpelweg nog niet toe aan vernieuwing of is het onduidelijk wat de potentie is in een bepaalde markt. Daarnaast begrijpen klanten niet altijd de meerwaarde van het delen van data met de fabrikant, waardoor het lastig is om producten en processen gericht te verbeteren.

Wie loopt voorop?

Toch lukt het een bepaalde groep machinebouwers wel degelijk om te vernieuwen, zij lopen duidelijk voorop in de digitale transformatie. Waarschijnlijk excelleert deze groep door de hoge prioriteit die zij geeft aan businessinnovatie. Deze machinebouwers omarmen niet alleen innovatieve technologieën, maar ontwikkelen ook nieuwe businessmodellen, zoals een model dat uitgaat van machinegebruik in plaats van machinebezit. Een voorbeeld hiervan is het verkopen van producten ‘as a service’ op basis van ‘pay-per-use’. Momenteel is dit nog redelijk uniek, want slechts 14 procent van alle ondervraagde fabrikanten hanteert zo’n nieuwe contractvorm. Daarnaast hanteren innovatieve machinebouwers vaak gestandaardiseerde processen en leveren tegelijkertijd een hoog niveau van maatwerk, wat leidt tot een vaste groep van loyale en tevreden klanten. Deze machinebouwers zijn duidelijk al een onderdeel van de Smart Industry.

Jan Leuridan, CEO bij Siemens Industry Software: “Echte koplopers zijn horizontaal georganiseerd in multidisciplinaire teams in plaats van in gescheiden afdelingen. Ze beschikken over een geïntegreerd IT-landschap en richten zich meer op assemblage dan op productie, onder meer door achterwaartse ketenintegratie. Hoewel de meeste bedrijven het komende jaar willen werken aan productinnovatie en klanttevredenheid, nemen ze nog niet de stappen die hieraan bijdragen. Voor een groot deel van de machinebouwers liggen er nog aanzienlijke kansen in de transitie naar een Smart Industry.”

Rating

Rate!
0 rating(s).

Tags

Siemens, 17-06-2019 10:36:14

Wil je meer weten over termen of afkortingen uit de tech industrie? Kijk dan ook eens in de glossary.